Cmentarz na mapie

Pracuję nad inwentaryzacją nagrobków na cmentarzu żydowskim w Dębicy oraz spisywaniem zachowanych inskrypcji nagrobnych. Pomaga mi wolontariusz z Izraela Jacob Landau. Na podstawie zebranych danych buduję mapę, dzięki której będzie można łatwo odnaleźć nagrobek danej osoby.

Oto prototyp mapy cmentarza żydowskiego w Dębicy mojego autorstwa.

Ireneusz Socha