Biogram

Ireneusz Socha. Fot. Magda Starowieyska | POLIN

IRENEUSZ SOCHA – muzyk, działacz społeczny, edukator, tłumacz. Autor przekładów beletrystyki angielskojęzycznej. Wydał drukiem polski przekład księgi pamięci dębickiej gminy żydowskiej Sefer Dembic. Tworzy muzykę autorską, w tym również inspirowaną kulturą żydowską. Otrzymał Obserwator 2006 – nagrodę honorową dziennikarzy dębickich, wyróżnienie w konkursie Nagroda POLIN 2017 za działalność na rzecz ochrony śladów kultury i obecności Żydów w Dębicy oraz nagrodę honorową Chroniąc Pamięć 2018 za ochronę dziedzictwa Żydów polskich. Od 2015 współpracuje z Fundacją Forum Dialogu.