Edukacja jest ważna

W ostatnich miesiącach miałem przyjemność przekazywać wiedzę na temat historii dębickich Żydów w cyklu prelekcji i prezentacji. Kontakt z ludźmi zainteresowanymi historią miasta jest dla mnie bezcenny. Wszystkie szkoły średnie w Dębicy otrzymały ode mnie darmowe egzemplarze drugiego wydania Sefer Dembic, aby uczniowie i nauczyciele mogli korzystać z materiałów źródłowych.

W lutym 2022 roku zostałem poproszony przez grupę uczniów z II Liceum Ogólnokształcącego w Dębicy o pomoc w przygotowaniu filmu o Żydach z dębickiego getta. Objąłem ich opieką merytoryczną i pomogłem im w pisaniu scenariusza filmu Niewypowiedziana historia – getto dębickie. W ramach naszej współpracy młodzież otrzymała materiały źródłowe, zwiedziła budynek byłej Synagogi Nowomiejskiej w Dębicy oraz wysłuchała mojej prelekcji na temat historii dębickiej gminy żydowskiej.

22 kwietnia 2022 roku wygłosiłem prelekcję o historii dębickich Żydów dla uczniów Zespołu Szkół Nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Dębicy na zaproszenie dyrekcji szkoły.

Prezentacja Ireneusza Sochy Żydzi w Dębicy, Kraków, 10 czerwca 2022.

10 czerwca 2022 roku wziąłem udział w prelekcji dla młodzieży z II LO w Dębicy Pamięć, niepamięć, postpamięć. Polacy – żydowscy mieszkańcy Dębicy na zaproszenie prof. Jolanty Ambrosewicz-Jacobs z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Instytutu Studiów Europejskich UJ w Krakowie. Moja prezentacja nosiła tytuł Żydzi w Dębicy – trzysta lat dębickiej społeczności żydowskiej.

25 listopada 2022 roku, w Urzędzie Miejskim w Dębicy wygłosiłem prelekcję Dembic – opowieść o żydowskiej społeczności Dębicy dla słuchaczy Dębickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Podczas tego znakomicie odebranego i gorąco komentowanego spotkania opowiedziałem również o Sefer Dembic – księdze pamięci żydowskiej społeczności Dębicy. Słuchacze DUTW byli poruszeni i zaintrygowani przekazanymi informacjami. Umówiliśmy się na następne spotkania. Jak również na wiosenne spacery edukacyjne po mieście.

Ireneusz Socha podczas prelekcji dla DUTW w Urzędzie Miasta w Dębicy 25 listopada 2022.
Słuchacze prelekcji w Urzędzie Miasta w Dębicy 25 listopada 2022.

27 stycznia 2023 roku wziąłem udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu, które zorganizowała Irena Walat – szefowa Kantorówki, czyli Ośrodka Dokumentacji i Historii Regionu – Muzeum Tadeusza Kantora w Wielopolu Skrzyńskim. Opowiedziałem o Sefer Dembic. Prelekcję na temat życia małomiasteczkowej społeczności żydowskiej w środkowej Galicji wygłosił profesor UAM dr hab. Klaudiusz Święcicki. Relacja z wydarzenia znajduje się na fanpejdżu Kantorówki.

Ireneusz Socha podczas prelekcji na temat Sefer Dembic, Wielopole Skrzyńskie, 27 stycznia 2023.