Dembitzer Music
Kontakt
Katalog
Muzyka
Teksty
Obrazy
Biogram
Strona główna
PRZESTRZENIEAndrzej Socha i Ireneusz Socha. Foto: Andrzej Kramarz
| Przestrzenie (1987)
| Praca kolektywna (1988)
Zespół sesyjny powołany do życia w 1987 roku przez Andrzeja Sochę, malarza i rysownika z Dębicy. Przestrzenie miały dwie sesje nagraniowe: PRZESTRZENIE (C-30, 1987) oraz PRACA KOLEKTYWNA (C-45, 1988). Muzyka grupy, w której główną rolę odgrywała emocjonalna gra barwami dźwiękowymi, oscylowała pomiędzy monumentalnymi pieśniami a radykalnymi eksperymentami brzmieniowymi. Twórczość Przestrzeni nie zdobyła szerszej popularności, choć cieszyła się uznaniem środowiska awangardy muzycznej lat 1980. Twórczością Przestrzeni interesował się Chris Cutler, który zamówił u grupy kilka utworów na składankę Recommended Records Quarterly. Niestety, do wydania nie doszło, lecz słowa pochwały od ojca opatrznościowego awangardowego rocka dodały muzykom otuchy do dalszej pracy.