Ad

Official Sponsor

SURET – instalacje przemysłowe

SURET już od ponad 15 lat buduje markę specjalisty  w dziedzinie instalacji i transferu maszyn, linii technologicznych oraz całych fabryk. Zajmujemy się instalacją nowych zakładów lub pojedynczych gniazd produkcyjnych. Działamy zarówno w kraju, jak i na całym świecie. Relokowaliśmy maszyny na rynku polskim europejski, azjatyckim i amerykańskim. Dzięki temu mamy wiedzę i moce techniczne, by w dowolnym miejscu na świecie zdemontować, zapakować, przewieźć w inne miejsce, tam rozładować i uruchomić Twoją maszynę lub linię produkcyjną. 

Duże doświadczenie daje nam również możliwości, by podjąć się instalacji całego nowego zakładu. Na sprawną relokację składa się wiele operacji. Dlatego nasz zespół jest multidyscyplinarny. Tworzą go doświadczeni fachowcy, specjaliści i pasjonaci swoich branż. 

Od lat z sukcesami pomagamy przedsiębiorcom, którzy rozbudowują i modernizują swój park maszynowy. Zarządzanie projektami relokacyjnymi powierzyły nam przedsiębiorstwa z branż: 

 • chemicznej, 
 • przemysłu ciężkiego, 
 • energetycznej, 
 • lotniczej, 
 • zbrojeniowej, 
 • automotive.

SURET – industrial installations

For over 15 years, SURET has been building the brand of a specialist in the field of installation and transfer of machines, technological lines and entire factories. We install new plants or single production cells. We operate both in the country and around the world. We have relocated machines on the Polish, European, Asian and American markets. Thanks to this, we have the knowledge and technical capacity to disassemble, pack, transport to another place anywhere in the world, unload and start your machine or production line there.

Our extensive experience also gives us the opportunity to undertake the installation of the entire new plant. Efficient relocation involves many operations. That is why our team is multidisciplinary. It is made up of experienced professionals, specialists and enthusiasts of their industries.

For years, we have been successfully helping entrepreneurs who expand and modernize their machinery park. The management of relocation projects has been entrusted to us by companies from the following industries:

 • chemical industry
 • heavy industry
 • energy industry
 • aviation industry
 • arms industry
 • automotive industry